น้ำดื่มโพลสตาร์ขวดวันเวย์ 250cc : ONE-WAY BOTTLE 250cc

น้ำดื่มโพลสตาร์แบบถ้วย 220 มล. : PLASTIC CUP 220ml

น้ำดื่มโพลสตาร์ขวดวันเวย์เพท 400cc : ONE-WAY PET BOTTLE 400cc

น้ำดื่มโพลสตาร์ขวดวันเวย์เพท 500cc : ONE-WAY PET BOTTLE 500cc

ขวดวันเวย์เพท 600cc : ONE-WAY PET BOTTLE 600cc

ขวดทูเวย์เพท 950cc : TWO-WAY PET BOTTLE 950cc

ขวดวันเวย์เพท 950cc : ONE-WAY BOTTLE 950cc

น้ำกลั่น 20 ลิตร : Deminerized Water 20 L

ถัง 20 ลิตร : TWO-WAY BOTTLE 20 L

ถังใส 18.9 ลิตร : TWO-WAY PC BOTTLE 18.9 L