น้ำดื่มโพลสตาร์ขวดวันเวย์เพท 500cc : ONE-WAY PET BOTTLE 500cc

คุณลักษณะ:
บรรจุในขวดใส (PET) ปริมาณบรรจุ 500 cc / ขวด
ใช้ครั้งเดียว พกพาง่าย ดูสะอาดใส สวยงาม นิยมใช้ในงานต่างๆ และใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ

  • ใส
  • ไม่มีสี,ไม่มีกลิ่น
  • ค่า Ph 7-8
  • TDS ไม่เกิน 30 ppm

คุณสมบัติ:
ผ่านการกร่องด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีสและฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน และได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000:2005 และ HACCP เหมาะสำหรับงานกิจกรรมต่างๆ เพราะมีขนาดกะทัดรัดพกพาง่ายและสินค้ายังมีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสำหรับการนำไปเป็นของฝากได้อีก และขวดวันเวย์เพทขนาด 500cc นี้ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มธุรกิจกิจการโรงแรม ห้องพักอีกด้วย

All Products