น้ำดื่มโพลสตาร์กับ ISO 9001:2008

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ได้มีการตรวจสอบระบบ ISO 9001:2008

ณ บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์(1992) จำกัด

โดย บริษัท United Registrar of Systems (Thailand) Limited. (URS)