ทีมงานน้ำดื่มโพลสตาร์อบรมหลักสูตร “หัวหน้างาน”

บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์(1992) จำกัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ศิลปการเป็นหัวหน้างาน”

ณ โบทานิครีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2553