ถัง 20 ลิตร : TWO-WAY BOTTLE 20 L

คุณลักษณะถัง:
น้ำดื่มโพลสตาร์ในรูปแบบถังประมาณบรรจุ 20 ลิตร / ถัง
มีรูปแบบถังเป็นถังสีขาวสะอาดและมีซีลปิดรัดบริเวณฝาไว้เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในถังน้ำ

  • ใส
  • ไม่มีสี,ไม่มีกลิ่น
  • ค่าPh 7-8
  • TDS ไม่เกิน 30 ppm

คุณสมบัติ:
ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีสและฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนและได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000:2005 และ HACCP เหมาะสำหรับบ้านเรือนหรือสำนักงานที่มีเครื่องทำน้ำเย็นและในร้านอาหารเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร และเหมาะสำหรับ เป็นส่วน ผสมในการทำน้ำผลไม้

All Products