ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์(1992) จำกัด ได้ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 53

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา