คุณสมบัติเครื่องกรอง Reverse Osmosis

Reverse Osmosis หรือ (R.O) เป็นกระบวนการผลิตน้ำโดยใช้แรงดันสูงฉีดน้ำให้ซึมผ่านตัวฟอกคุณภาพสูงที่เรียกว่าเยื่อ TFC (Thin Film Composite) Membrane ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน (1 ส่วน 10 ล้าน มิลลิเมตร) ซึ่งเป็นอณูใกล้เคียงน้ำ ดังนั้นจึงเหลือเพียงแต่น้ำและสิ่งที่มีอณูเล็กกว่าหรือเท่ากับน้ำเท่านั้นที่สามารถผ่านออกมาได้ ทำให้น้ำ Reverse Osmosis เป็น “น้ำบริสุทธิ์” อย่างแท้จริง คุณภาพดังกล่าวส่งผลให้กระบวนการ Reverse Osmosis ได้รับการรับรองจาก EPA (Environmental Protection Agency-USA) หรือองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาว่า สามารถสกัดสิ่งสกปรก เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย สารเคมี และสารพิษต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Knowledges