ขวดวันเวย์เพท 950cc : ONE-WAY BOTTLE 950cc

คุณลักษณะ:
บรรจุในขวดสีขาว ปริมาณบรรจุ 950 cc / ขวด
ใช้ครั้งเดียวพกพาง่าย นิยมใช้ในงานต่างๆ และใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ

  • ใส
  • ไม่มีสี,ไม่มีกลิ่น
  • ค่าPh 7-8
  • TDS ไม่เกิน 30 ppm

คุณสมบัติ:
ผ่านการกร่องด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซีสและฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนและได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000:2005 และ HACCP เหมาะสำหรับงานบุญและงานกิจกรรมต่างๆ หรือผู้ที่มีความต้องการความสะดวกที่ง่ายต่อการพกพาและยังนิยมซื้อ-ขายตามร้านค้าทั่วไปอีกด้วย

All Products